Víte že ...
 • Konference From Farm to Fork

  Spolupráce zainteresovaných stran v potravinovém řetězci ve prospěch spotřebitelů.

  Zveme vás na další ročník konference From Farm to Fork, která je určena odborné veřejnosti, představitelům zemědělských a potravinářských podniků, zástupcům obchodních řetězců i pracovníkům dozorových či certifikačních orgánů – tj. všem, kteří se zabývají kvalitou a bezpečností potravin. Letošní odborný program sestavovala Česká společnost pro jakost ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu.

  851x315 FFF

   Podrobný program a přihlášku najdete zde

 • Diamantová liga kvality

  Dne 25. ledna se uskutečnil galavečer spojený s vyhlášením výsledků soutěže Diamantová liga kvality.  Ocenění výhercům předal i ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

  „Značka Diamantová liga kvality je udělována maloobchodním prodejnám, které poskytují zákazníků nadstandartně kvalitní služby. Jejím účelem je šíření dobrého jména českého maloobchodu a pozitivního vnímání prodejců působících na území ČR většinovou populací obecně,“ přiblížil ocenění státní tajemník Robert Szurman, předseda Rady kvality.

  Absolutními vítězi soutěže, a tedy vlastníky certifikátu Držitel ocenění Diamantové ligy kvality, jsou prodejna Lidl Mnichovo Hradiště, Auto Babiš Mnichovice a Siko koupelny Zlín. Více informací a přehled oceněných prodejen najdete zde

  DLK 128  DLK 261 

   

 • MPO realizuje průzkum na téma společenské odpovědnosti

  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, připravilo on-line konzultaci – Společenská odpovědnost organizací „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice“ s cílem získat náměty a návrhy od všech zainteresovaných subjektů, které se problematice Společenské odpovědnosti organizací (CSR) intenzivně věnují.

  Výstupy z této veřejné konzultace budou využity pro přípravu „nového akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice“.

  Do průzkumu se můžete zapojit zde

  hjgkhjk

 • Udílení Národních cen ve Španělském sále

  Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly 28. listopadu oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a byla zde předána i další ocenění jednotlivců i organizací. „Národní ceny kvality ČR, se rok od roku těší větší pozornosti. To se odráží také v množství přihlášených subjektů, jejichž počet roste. Jde totiž o jedinou soutěž, která účastníkům prokazatelně přináší lepší kvalitu řízení, produktivitu, vyšší efektivitu, konkurenceschopnost a nárůst zisku,“ sdělil na tiskové konferenci předseda Rady kvality ČR Robert Szurman. Tiskovou zprávu najdete zde, seznam všech oceněných najdete zde.

  thumb i 3tNmdcK L thumb i 8zCxnnV L thumb i ghQwr6C M

 • 16 nových držitelů značek v Programu Česká kvalita

  20171121 190134 0460 galavecer s ceskou kvalitou 20171121 190652 0512 galavecer s ceskou kvalitou

  Patnáctý ročník Galavečera s Českou kvalitou proběhl 21. listopadu ve Švandově divadle v Praze. Na této tradiční listopadové akci jsou předávána ocenění v Programu Česká kvalita, programu na podporu prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Všechny oceněné výrobky a služby musely projít náročnými testy v akreditovaných zkušebnách nebo přísným posouzením odborníků. Při testování musí prokázat, že jsou nadstandardně kvalitní a absolutně bezpečné. Přehled oceněných výrobků najdete zde.

 • Cena kvality v sociální péči za rok 2017

  9. listopadu 2017 se již podvanácté předávalo ocenění Cena kvality v sociální péči, soutěž o nejkvalitnější poskytovatele sociálních služeb České republiky. Projekt se snaží přispět ke zvýšení společenské prestiže a uznání profesí spojených se sociálními službami a zároveň poděkovat v  důstojném prostředí Senátu ČR profesionálům z  oboru, a to nejen z řad managementu. Přehled oceněných najdete zde.

  AX6I6365 AX6I6072

   

 • Partneři Galavečera s Českou kvalitou 2017

  logo ITC     

  generální partner

      

  Albert 2.jpg   SvamberkLogoweb   Logo IPM blackyellow SMALL  

  hlavní partneři

   

 • Konference Moderní veřejná správa 2017

  Ve dnech 1. - 2. června 2017 proběhl v moderních prostorách univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně druhý ročník konference Moderní veřejná správa, kterou organizuje odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy pod záštitou JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřeného řízením sekce veřejné správy.

  Více najdete zde

 • Rozhovor R. Szurman

  Rozhovor se státním tajemníkem v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předsedou Rady kvality ČR na téma Rada kvality, Národní ceny a Listopad Měsíc kvality 2017.

 • Cena hejtmana Plzeň

  Vyhlášení 4. ročníku Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2016

  cena hejtmana Plzen 2016

  Hejtman Plzeňského kraje rozdal ve čtvrtek 8. června 2017 na půdě Krajského úřadu ocenění 4. ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Prvenství za rok 2016 si vysloužila Fakultní nemocnice Plzeň a Ibis hotel Plzeň. Všechny zúčastněné organizace si odnesly “Certifikát”, který dokládá, že si Plzeňský kraj jejich každodenního úsilí váží, a který představuje jistý závazek kraje, že bude vytvářet takové podmínky, aby organizacím v jejich konání nic nebránilo.Více informací najdete zde

   

 • Marketingové partnerství

  NC foto

  Staňte se marketingovými partnery

  Národních cen kvality ČR a Národních cen ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj vyhlašovaných v rámci Listopadu Měsíce kvality 2017 a prezentujte se po boku těch nejlepších.

  Více najdete zde

   

 • ČR 2030

  CR 2030 FB

  Vláda schválila plán udržitelného rozvoje Česká republika 2030

  Vláda schválila dokument strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr udržitelného rozvoje na příští desetiletí. Dokument nastavuje strategické cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrém vládnutí a propojení se světem. Dokument formuluje cíle rozvoje.... více 

 • Noví signatáři Charty kvality ČR

  • ENVIRA, o.p.s.
  • BLIXCON s.r.o.
  • Transkript online s.r.o.
  • REKO s.r.o.
  • Miele technika s.r.o.
  • Rossmann, spol. s r. o.
  • STAVZEM s.r.o.
  • VAŠSTAV, s.r.o.
  • Technikcé služby Opava s.r.o.
  • Technické služby Tábor, s.r.o.
  • Tiché spojení, s.r.o. 
 • Publikace

  Publikace s přehledem aktivit Národní politiky kvality a činností Rady kvality ČR. Elektronická verze je ke stažení zde

  titulni stranaweb