národní politika kvality

Vyhledávání    
 

Kvalita v energetice


16. odborná sekce Rady kvality ČR s názvem „Kvalita v energetice“  byla ustavena na 38. zasedání Rady, které se konalo 12. října 2010 za účasti ministra průmyslu a obchodu a výkonného  ředitele ČEZ, a. s. 

Na svém výročním zasedání dne 4. 11. 2014 - po abdikaci současného předsedy Ing. Daniela Jarchovského zvolila novým předsedou RNDr. Miloše Kužvarta, člena této sekce (kontakt kuzvart@tzus.cz). Funkci tajemnice bude vykonávat paní Mgr. Jitka Kopřivová z TZÚS Praha, s.p. (kontakt koprivova@tzus.cz).

V březnu 2011 se uskutečnilo ustavující zasedání nové sekce, na kterém byla, v souladu s aktuální „Strategií Národní politiky kvality v ČR“, stanovena stěžejní témata pro práci sekce v letech 2011 až 2013, kterými jsou:  

  •  
    • Bezpečnost a kvalita v jaderné energetice
    • Kvalita v elektrizační soustavě 

 Na svém výročním zasedání OS 16 projednala a schválila ustanovení v pořadí třetí pracovní skupinu: „Pracovní skupina pro úspory energií a obnovitelné zdroje energií“. Jejím koordinátorem byl zvolen předseda OS 16 RNDr. Miloš Kužvart.

V uplynulém období se rozrostla a stabilizovala  členská základna sekce, a v jejím rámci byly vytvořeny dvě úzce odborně zaměřené pracovní skupiny, jejichž činnost koresponduje s výše stanovenými tématy.  

Koordinátorem skupiny pro „Bezpečnost a kvalitu v jaderné energetice“ je předseda sekce, činnost skupiny pro „Kvalitu v elektrizační soustavě“ koordinuje Ing. Jaromír Marvan z ČEZ Distribuce, a.s.

Jednání skupin sekce jsou organizována separátně, dle pracovních potřeb, vzhledem k řešeným tématům.

První zasedání nově ustanovené „Pracovní skupiny pro úspory energií a obnovitelné zdroje energií“ se uskutečnilo dne 11. 12. 2014.

Příští oficiální zasedání celé sekce se uskuteční v březnu 2016.

 
Jméno Heslo
 
Copyright (c) 2005 - 2009 Národní informační středisko podpory kvality Vyrobil Internet a design Prosperita