národní politika kvality

Vyhledávání    
 
narodni-cena-cr-za-spolecenskou-odpovednost-organizaci

Národní cena ČR za CSR a udržitelný rozvoj


Rada kvality ČR reaguje na poslední vývoj v oblasti společenské odpovědnosti a připravila inovovaný model hodnocení v programu Národní ceny. Pro hodnocení v nově vyhlášené Národní ceně ČR za CSR a udržitelný rozvoj Rada kvality ČR využila model, který je výsledkem spolupráce EFQM a UN Global Compact, nazvaný Committed to Sustainability (C2S). Jde o model nezávislého externího hodnocení organizací. Hodnocení se zaměřuje na čtyři oblasti - People, Planet, Profit a Products. Hodnotící schéma je založeno na sebehodnocení organizace a hodnocení na místě externími hodnotiteli. Uchazeč získá nezávislou zpětnou vazbu o stavu udržitelnosti a CSR ve své organizaci. Organizace obdrží certifikáty C2S od Rady kvality ČR a mezinárodní certifikát od EFQM. Dosažená úroveň je rozlišená hvězdičkami.

Hodnocení se zaměřuje na 4 oblasti - People, Planet, Profit a Products. Hodnotící schéma je postaveno na 10 základních principech UN Global Compact. Uchazeč o hodnocení získá nezávislou zpětnou vazbu o stavu udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti své organizace.  V případě, že uspěje, obdrží také certifikáty C2S od EFQM.

Benefity:

- Motivace pro další rozvoj,

- Rozvoj kultury excelence a udržitelného rozvoje,

- Externí a nezávislá identifikace silných stránek a příležitostí ke zlepšení voblasti udržitelného rozvoje,

- Posilování strategie udržitelného rozvoje.

Certifikáty C2S:

- Důkaz závazku kudržitelnému rozvoji a motivaci,

- Platí 2 roky,

- Možnost používat vedle loga NC CSR i logo ocenění EFQM,

- Zařazeni do mezinárodní databáze EFQM.

Uchazeči programu NC CSR jsou rozděleni do následujících kategorií:

Podle sektoru

- organizace podnikatelského sektoru,

- organizace veřejného sektoru.

Podle počtu zaměstnanců

- organizace do 250 zaměstnanců včetně,

- organizace nad 250 zaměstnanců.

Podle rozsahu

- celá organizace,

- část organizace (např. divize, závod, útvar, provoz apod.).

Průběh Ceny je roční, vyhlášení každoročně v listopadu, přihlášky do 30. května následujícího roku, předání Ceny se koná opět v listopadu.
Statut je ke stažení na www.npj.cz nebo na www.sokcr.cz a detailní návod k aplikaci a hodnocení je uveden v publikacích vydaných NIS-PK.

 


 
Copyright (c) 2005 - 2009 Národní informační středisko podpory kvality Vyrobil Internet a design Prosperita