národní politika kvality

Vyhledávání    
 
cz

Společenská odpovědnost organizací


Aby byla organizace v dnešním světě dlouhodobě a trvale úspěšná, musí naplnit nová očekávání svého okolí. Jedním z nich je odpovědné chování organizace vůči společnosti, v níž působí - tzv. Společenská odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility - CSR).

Společensky odpovědné organizace se chovají tak, aby zohlednily potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, byly transparentní a obecně napomáhaly celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci i nad rámec svého komerčního působení.

Společenská odpovědnost = klíč k udržitelnému úspěchu

Přístupy moderního managementu se v posledních obdobích výrazně mění. Čím dál více je zřejmé, že veřejnost vnímá organizace nejen jako výrobce a dodavatele výrobků a služeb, ale posuzuje i jejich vliv na místní komunitu a jejich ochotu spolupodílet se na řešení problémů udržitelného rozvoje. Prioritní proto pro organizace není okamžitá maximalizace zisku, nýbrž jeho dosahovaní v dlouhodobé perspektivě („udržitelný zisk"). Vedle korektního vztahu ke svým zákazníkům a dalším obchodním partnerům směřují proto organizace svoji pozornost i na uspokojování požadavků ostatních zainteresovaných stran (občanů, organizací státní správy i územní samosprávy, občanských sdružení aj.) a na péči o životní prostředí.

 


 
Copyright (c) 2005 - 2009 Národní informační středisko podpory kvality Vyrobil Internet a design Prosperita