národní politika kvality

Vyhledávání    
 

Program START PLUS

START PLUS


Program START PLUS mohou ho využívat jak organizace, které se hlásí do Národní ceny kvality ČR, tak i organizace, které chtějí získat komplexní popis, v jakém stavu se jejich organizace nachází i hodnocení tohoto stavu.

U programu STAR PLUS jsou zachovány všechny hlavní charakteristiky Modelu Excelence EFQM, ale procesy sebehodnocení i hodnocení mají zjednodušenou formu přizpůsobenou tomuto programu.

Největším přínosem programu START PLUS je podkladová zpráva, která má podobu prázdného formuláře, do kterého uchazeč doplní podkladové informace pro hodnocení. Výstupem hodnocení je zpětná vazba pro uchazeče, tedy Zpětná zpráva včetně silných stránek, oblastí pro zlepšování a bodového hodnocení.
Související témata


  • Statut Programu START PLUS

  • Odkazy na jiné webové stránky


  • Realizátor Programu START PLUS
  •  
    Copyright (c) 2005 - 2009 Národní informační středisko podpory kvality Vyrobil Internet a design Prosperita