národní politika kvality

Vyhledávání    
 
cz

Národní cena kvality ČR


Program Národní ceny ČR za jakost přijala vláda České republiky svým usnesením č. 806/2001 Sb. S přijetím nové strategie Národní politiky kvality na období let 2008 – 2013 byla cena přejmenována na Národní cenu kvality ČR. Program je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a jakosti všech činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti. Model Národní ceny kvality ČR vychází z Modelu Excellence EFQM, který je používán v Evropské ceně za kvalitu v mnoha zemích Evropy.
 

Program Národní ceny kvality ČR organizuje Sdružení pro oceňování kvality; cyklus programu je roční. Je zahajován v listopadu roku předchozího a končí vyhlášením vítězů a úspěšných finalistů v jednotlivých kategoriích v listopadu příslušného roku. Nový ročník vyhlašuje předseda Rady kvality ČR; ceny vítězům a ocenění finalistům předávávají vrcholní představitelé státu a Rady kvality ČR.

Od roku 2006 se Národní cena kvality ČR vyhlašuje jak pro podnikatelský, tak i pro veřejný sektor.

Od roku 2009 jsou Národní ceny kvality ČR zařazeny programy START a START PLUS, které jsou zjednodušenou formou Modelu excelence EFQM. Do těchto programů se organizace mohou přihlásit kdykoli v průběhu roku. V případě splnění požadavků jednotlivých programů obdrží organizace příslušné osvědčení, jehož předání proběhne dle dispozic uchazeče, obvykle při lokálně významné akci.

Novinkou roku 2014 je, že do rodiny programů Národní ceny kvality ČR byl zařazen další program START EUROPE, který je určen jak pro organizace veřejné správy, tak podnikatelských subjektů. Do tohoto programu se může přihlásit organizace kdykoliv během roku. Je založen na úspěšném sebehodnocení a realizaci projektů. V případě splnění požadavků tohoto programu obdrží organizace mezinárodně uznávané osvědčení EFQM.


 
Copyright (c) 2005 - 2009 Národní informační středisko podpory kvality Vyrobil Internet a design Prosperita