národní politika kvality

Vyhledávání    
 
cz

Charta kvality ČR


Charta kvality České republiky navazuje na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti podnikání. Kvalita je neoddiskutovatelným měřítkem jeho efektivnosti a rozhoduje nejen o konkurenceschopnosti firem, ale i o postavení národních ekonomik ve světě a úrovni života občanů. 

 

Signatáři Charty kvality se zavazují zejména:

  • Všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v soukromém i veřejném sektoru formulovaný v přijaté strategii Národní politiky kvality;
  • Rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních vzdělávání od základního o nejvyšší a podporovat výchovu k etice a morálce v rodině i ve společnosti;
  • Rozvíjet současné chápání metod a nástrojů kvality a zpřístupňovat je každému;
  • Aktivně rozšiřovat zkušenosti a nejlepší praxi z oblasti kvality a inovací;
  • Podporovat a šířit dobré jméno "České kvality" ve světě;
  • Usilovat každodenně o dosažení nového pokroku v kvalitě a inovacích;
  • Angažovat se pro dosahování vysoké kvality a inovací ve všem, co člověk vytváří a naplňovat cíle Národní politiky kvality vyhlašované každoročně Radou kvality České republiky

Jak se připojit k Chartě kvality

Nejjednodušší způsob, jak se stát signatářem Charty kvality ČR je vyplnit níže uvedený formulář a naskenovaný e-mailem nebo poštou ho zaslat na naši adresu. Není třeba podepisovat, na základě těchto údajů bude vystavena Listina signatáře, kterou poté podepíše zástupce organizace uvedené na chartě. Po podpisu je organizace zařazena do seznamu signatářů Charty kvality. 


Dokumenty


Název dokumentu Formát   Velikost Veřejnost  
Charta kvality ČR   898 kB ANO
Signatáři Charty kvality ČR   226 kB ANO
Formulář Charty - nutné údaje pro vystavení   892 kB ANO

 
Copyright (c) 2005 - 2009 Národní informační středisko podpory kvality Vyrobil Internet a design Prosperita