Víte že ...
  • Webový seminář

    Webový seminář na téma Model excelence EFQM a Národní cena kvality
    Videozáznam je ke stažení zde,
    prezentace je ke stažení zde

ČR 2030
Simple layout page - type

CR 2030 FB

Vláda schválila plán udržitelného rozvoje Česká republika 2030

Vláda schválila dokument strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr udržitelného rozvoje na příští desetiletí. Dokument nastavuje strategické cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrém vládnutí a propojení se světem. Dokument formuluje cíle rozvoje.... více